KM REICH

Pneumatski zakivači eksera:

Profesionalni aparati za pneumatsko zakivanje eksera debljine 2 do 5 mm i dužine 32 do 220 mm. Cene aparata su od 400 do 2.000,00 eur bez pdv-a.

KM REICH – Pneumatski zakivači iglica sa i bez glave

 

 

Pneumatski zakivači iglica sa i bez glave

Profesionalni aparati za pneumatsko zakivanje iglica sa T-glavom ili bez nje. Debljina iglica je 0,6 do 2,2 mm, dužine su od 12 do 65 mm. Širina T-glave može biti 2 do 7 mm. Cene  aparata su od 150 do 400,00 eur bez pdv-a.

 

 

KM REICH – Pneumatski zakivači klamerica

 

 

Pneumatski zakivači klamerica

Profesionalni aparati za pneumatsko zakivanje klamerica. Debljina klamerica je 0,6 do 1,8 mm, dužine su od 4 do 150 mm. Širina klamerice može biti 9,1 do 27 mm. Cene  aparata su od 125 do 1.110,00 eur bez pdv-a.

KM REICH – Pneumatski zakivači klamerica i iglica

 

 

Kombinovani pneumatski zakivači klamerica i iglica

Profesionalni aparati za pneumatsko zakivanje klamerica i iglica. Dužine iglica i klamerica su od 16 do 65 mm. Cene  aparata su od 150 do 720,00 eur bez pdv-a.